Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w MeeBee.pl

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych MeeBee.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
MeeBee Alicja Michalska
Dworcowa 53a/3
42-620 Nakło Śląskie
NIP 645-237-70-31, REGON 381773474

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a MeeBee.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 4. System IT MeeBee.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w MeeBee.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z MeeBee.pl

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko  niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) “ niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z MeeBee.pl;
 4. numer telefonu  niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji “ niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto)  niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu  niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji  niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto)  niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez MeeBee.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
  1. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13)
  2. Siódemka SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000384905, NIP: 525-250-77-06 )
  3. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61)
  4. UPS Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( KRS: 000036680, NIP: 522-100-42-00
  5. Inpost SA z siedzibą w Krakowie ( KRS: 0000536554, NIP: 679-308-76-24
  6. DHL EXPRESS POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000047237, NIP: 527-002-23-91)
  7. DPD POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( KRS: 0000028368, NIP: 526-020-41-10)
  8. Fedex Express Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( KRS: 0000037973, NIP: 5261005306)
  9. Mini-Maxi z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Rychla 18
  10. Poofi z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Barska 70
  11. PPH Avis Anna Jończyk z siedzibą w Radomiu, ul. Wolanowska 83 B
  12. EPS Studio Łukasz Hynek, z siedzibą w Częstochowie, ul. 1-go Maja 4
  13. Mjukinuuki z siedzibą w Warszawie, ul. Heroldów 10/109
  14. Lorena Canals z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 174
  15. Bliblo z siedzibą w Ĺowiczu ul. Bolimowska 14/18b
  16. Trendysmyk z siedzibą w Rotmance, ul. Pilsudskiego 1a/2/7
  17. Havea Mateace  z siedzibą w Ślesinie k. Konina, ul. Ogrodowa 28
  18. Timoore meble z siedzibą w Białej Podlasce, ul. Sidorska 142
  19. Young Deco z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 10
  20. Magdalena Nadolska-Bąk Regnum s.c., z siedzibą w Warszawie, ul. Boruty
  21.  Bimboland, Przemysław Kowalski, z siedzibą w Dąbrówce 62-070 ul. Platanowa 13
  22. Vestom sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Różańskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598472, NIP 759 17 43 445, Regon 363575038
  23. ING Bank Śląski S.A  z siedzibą w Katowicach 40-086  ul. Sokolska 34, (KRS: 0000005459, NIP: 6340135475, REGON: 271514909)
  24. BBTB Bzdyl Rafał z siedzibą w Radomiu, 26-600 ul. Osiedlowa 28/40 NIP 948-141-61-72
  25. PIK Jakub Rodzik z siedzibą w Baranowie  96-314 ul. Ĺ»aby 63a NIP 529-166-81-41
  26. Mateusz Skowron  ul. Wierzbicka 2a/1, 26-600 Radom, NIP: 796-260-63-01, REGON: 363027970
  27. P.H.U. „Orsolya” Urszula Guidon, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5732349199 , nr REGON 151480260, ul. TOMASZA WOODROWA WILSONA 30/J, 42-202 Częstochowa
  28. PURE RIDE M.Hellmann, K. Zawadzka, J. Jaszczyński S.C., ul. Rzeźbiarska 20, 04-633, Warszawa
  29. Dekronik Katarzyna Rostkowska | Prokuratorska 8, 02-074 Warszawa | NIP: 525-222-01-52, REGON: 141820136
  30. Nuvolla Kids Design, Maria Hołodowska – Goc, Ul. Gwiezdna 12, 75-900 Koszalin , NIP 669-150-82-69
  31. KONRAD KURDZIEL TERRAMAX, ul. Kazimierza Wyki 10/24, 31-223 Kraków, NIP 9451972968, REGON 121010542
  32. ADEKO Sp. z o.o. Sp. K. ul. Planty Kowalskiego 5, Ruda Śląska 41-709
  33. Kikiroom, ul. Kościuszki 94, 38-300 Gorlice
  34. POPAKO Krzysztof Górski, Barwna 21, 43-316 Bielsko-BiałaNIP 661-203-00-76, REGON 242819221
  35. MarsielleDecor, Magdalena Jarczewska, ul.Łączna 7 lok 195 93-01Łódź
  36. Black Swan Edyta Durmowicz św. Czesława 7/20 61-575 Poznań
  37. KAROL ŁUKASZ BRZOSKOWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NSV MEDIA KAROL BRZOSKOWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5832680628, nr REGON 220802901, ul. Belgradzka 71, 80-288 Gdańsk.
  38. Hajsberg Sp. z o.o., Dworcowa 53a/4, 42-620 Nakło Śląskie, Polska, NIP 6452566915
  39. SOLANO PAULINA CIEKOT, ul. Chłopska 19, 42-271 Częstochowa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 573-274-24-88, REGON 366691265
  40. TrustedShops TIN.217/5790/0785 NIP-UE..DE812947877, Rejestr Handlowy Sad Rejonowy w Kolonii nr HRB Nr. 32735

   41.  Aleksandra Popiołek Pop Design z siedzibą w Warszawie (02-995), ul. Prętowa 1E, NIP: 5422869763, REGON: 140632355.

    

    

 2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:
  1. ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000005459, NIP: 634-013-54-75 ) operatora serwisu www.ingksiegowosconline.pl

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez MeeBee.pl.

MeeBee.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 1. PayU SA z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495) operatora serwisu payu.pl
 2. PayPal Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( KRS: 0000289372, NIP: 525-240-64-19) operatora serwisu Paypal.com

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

C. Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z MeeBee.pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w MeeBee.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:

 1. Vercom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000535618, NIP: 7811765125) operatora serwisu EmailLabs
D. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

IV. Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na MeeBee.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta MeeBee.pl.

W ramach MeeBee.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz â€žstałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach MeeBee.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach MeeBee.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach MeeBee.pl;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych MeeBee.pl;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu MeeBee.pl;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z MeeBee.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w MeeBee.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. MeeBee.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta MeeBee.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z MeeBee.pl Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na MeeBee.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji MeeBee.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

MeeBee.pl korzysta z serwerów OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286; NIP: 8992520556) i oprogramowania sklepowego NetArch Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000286559; NIP: 945-208-91-38). Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. MeeBee.pl (cookies)

TwójSklep.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia MeeBee.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania MeeBee.pl do Twoich potrzeb.

MeeBee.pl wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania MeeBee.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania MeeBee.pl; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 5. personalizowania wyglądu MeeBee.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez MeeBee.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez MeeBee.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

MeeBee.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej MeeBee.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

MeeBee.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

MeeBee.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

 1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
 2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)
 3. Pinterest – Cold Brew Labs, Inc. (CA, USA) 

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Meebee.pl

MeeBee.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w MeeBee.pl linki do innych stron internetowych. MeeBee.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
Pinterest – https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

 VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, MeeBee.pl dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności MeeBee.pl

MeeBee.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania MeeBee.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie MeeBee.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem /home/meebee/domains/meebee.pl/public_html/polityka-prywatnosci.

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. dostępu do danych osobowych;
 4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt

MeeBee.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail ado@meebee.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail ado@meebee.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

MeeBee Alicja Michalska
Dworcowa 53a/3
42-620 Nakło Śląskie
NIP 645-237-70-31, REGON 381773474